Projekt internetowej sieci telemedycznej MONTE został opracowany na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. A.Mickiewicza przez prof.dr hab. Ryszarda Krzyminiewskiego - kierownika Zakładu Fizyki Medycznej i jest obecnie wdrożony w ramach porozumienia między Wydziałem Fizyki UAM i Centrum Diagnostyki i Analityki Medycznej Fundacji UAM w kilku ośrodkach medycznych na terenie kraju
       Głównym zadaniem telemedycznej sieci MONTE jest połączenie przez internet indywidualnych pacjentów z prowadzącym lub dyżurnym lekarzem, szpitalem lub ośrodkiem analityczno-eksperckim w celu monitorowania aktualnego stanu zdrowia oraz przesyłanie danych telemetrycznych z aparatury diagnostycznej dla uzyskania pogłębionej analizy przy pomocy specjalistycznych i unikalnych technik.
Poprzez telemedyczną sieć MONTE oferujemy mozliwość:

 • uzyskania zaawansowanej analizy fali pulsu,
 • zbadania serca metodą NURSE-ECG czyli elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości sygnałowej oraz
 • konsultacji on-line z lekarzami
 • PULSOKSYMETRIA HSRMETODA NURSE-ECG

  Pulsoksymetr to niewielkie urządzenie elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru tętna (pulsu) i nasycenia krwi tlenem.
  Dzięki specjalnemu programowi komputerowemu PULSOKSYMETR HSR, który powstał w Zakładzie Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki UAM możliwa jest zaawansowana analiza fali tętna. Program ten dostarcza informacji nie tylko o pulsie, wysyceniu tlenem krwi ale także o stanie układu tętnic i serca monitorowanego pacjenta i staje się bardzo pomocny w diagnostyce chorób układu krążenia.

  Wiecej informacji...

  NURSE-ECG czyli elektrokardiografia wysokiej rozdzielczości sygnałowej jest nową metodą badań w diagnostyce kardiologicznej opracowaną w Zakładzie Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu przez prof.dr hab. Ryszarda Krzyminiewskiego. Metoda ta powstała na bazie cyfrowej elektrokardiografii. Dzięki tej metodzie możliwe stało się wykrywanie niewidocznych w standardowym elektrokardiogramie stosunkowo niewielkich zmian w aktywności elektrycznej poszczególnych fragmentów mięśnia sercowego spowodowanych np. niedokrwieniem, wpływem leku, rehabilitacją czy przebytym zawałem.
  W sieci telemedycznej MONTE można wykonywać automatycznie komputerową analizę zapisów EKG metodą NURSE-ECG
  Wiecej informacji...

  Telemedycyna w kraju i na świecie
 • Telemedyczne systemy diagnostyczno-rehabilitacyjne

 • TELEMEDICINE.COM
 • Oprócz badania słuchu on-line, można również sprawdzić swój słuch przy pomocy dwóch prostych w użyciu programów komputerowych, które zostały napisane w ramach pracy magisterskiej na Wydziale Fizyki pod kierunkiem prof.dr hab. Ryszarda Krzyminiewskiego - SUPER UCHO i SUPER MOWA. Obydwa programy można ściągnąć z naszej strony i zainstalować na swoim komputerze.
  SUPER UCHO działa na zasadzie audiometru i ma za zadanie wczesne wykrycie ubytków słuchu. Natomiast zadaniem programu SUPER MOWA jest wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatu słuchowego.
  Autorami programów są: Wojciech Bogucki, Teofil Klimecki i Maciej Gierszewski

  SUPER UCHO - program do ściągnięcia
  SUPER MOWA - program do ściągnięcia
  Programy wymagają zainstalowania na komputerze środowiska Java Runtime - plik do pobrania  Ostatnia modyfikacja:    28 grudnia 2013 r.
  Copyright © 2003-2013   U.Schmidt